مشاوره طلاق در مشهد

مشاوره طلاق در مشهد

دلایل اصلی طلاق

پدیده طلاق چند عاملی است وهرگز یک عامل به تنهایی نمی تواند موجبات بیدایش آن را فراهم کند اکثر اوقات بزرگترین مشکلات از جزیی ترین مسایل ایجاد میشود همین جزییات وجرقه های کوچک آتش های بزرگی را ایجاد می کند که باعث ویران شدن خانواده می شود و آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصری چنین نگران کننده نبوده است .

با این که می دانم مسله طلاق یک امر ضروری است ولی باید به حداقل ممکن تقلیل یابد چرا که در روایات اسلامی طلاق شدیدا مذمت شده وبه عنوان مبغوض ترین حلالها از آن یاد شده است در این مقاله علت های طلاق  در مشهد نتیجه اتاق مشاوره اینجانب وکارشناسان دیگر می باشد با این موضوع به دو گونه می توانیم برخورد کنیم یکی از دلایل طلا قهایی است که مراجعه کننده گان به مشاور بیان می کنند ودیگری علت های نهفته ای است که مشاور با تجربه در فرآیند مشاوره به آن دست می یابد لذا برای این که دلایل اشتباه نشود این دو را جداگانه بررسی میکنیم با توجه به این موضوع یک بار دلایل رااز زبان زن یا مردی که برای طلاق مراجعه کرده انداعلام می کنم ودر جایی دیگر دلایل طلاق از سوی خودم ومشاوری که این افرادرا ارزیابی کرده است بررسی واعلام می کنم که این دوموضوع متفاوت است زیرا کارشناسان لایه های پنهان رابررسی کرده اند ودر مشاوره ها به آن دلایل می رسند براین اساس دلایلی که مراجعه کننده گان برای طلاق اعلام می کنند دلایل اصلی نیست ودلایل پنهانی برای طلاق وجود دارد که آنها دلیل اصلی طلاق هستند از نظر زنانی که برای طلاق مراجعه میکنند مهمترین علتی که منجر به طلاق می شود نپذیرفتن مسولیت توسط مردان است واز ناحییه مردان نیز بیشترین دلیل در خواست طلاق مهارت کافی نداشتن زنان برای ارتباط موثر است در مجموع از نظرمراجعان زن ومرد دلایل اصلی طلاق نپذیرفتن مسولیت توسط مردان نداشتن مهارت ارتباط موثرازسوی زنان وعلت دیگر رضایت نداشتن از زنده گی زناشویی ومسایل جنسی است البته افراد در مراجعات خود شکایت های زیادی مطرح می کنند که بیان این ۳ دلیل از سوی افراد متفاضی طلاق فراوانی بیشتری داشته است البته از نطر بنده ودیگر کارشناسان ومشاورانی که با این اقراد جلسات مشاوره ای داشته اند بحث ناتوانی ونداشتن مهارت زناشویی ومسایل حنسی فراوانی بیشتری دارد واعتیاد وخشونت که البته بیشتر شکایت ها از خشونت هاس کلامی هست در رده های بعدی فرار دارد   

دیدگاه ها بسته شده است